Mijn Eemsdelta Beweegt 0

Lokaal Sportakkoord en Lokaal Preventieakkoord gemeente Eemsdelta

Dat sport en bewegen belangrijk wordt gevonden in Eemsdelta blijkt onder andere uit het Lokaal Sportakkoord ‘Klaar voor de start’ dat is gesloten in 2020. Het sportakkoord is samen met verschillende lokale partijen en organisaties gesloten. Doel van het akkoord is om alle inwoners de mogelijkheid te geven om te kunnen sporten en bewegen in hun eigen omgeving, passend bij hun eigen wensen en talenten.

Daarnaast is in 2021 het Lokaal Preventieakkoord gesloten. Het Lokaal Preventieakkoord moet een bijdrage leveren aan gezondere inwoners van onze gemeente.

Vanuit het rijk wordt uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld voor beide akkoorden, waarmee door verschillende werkgroepen projecten gerealiseerd kunnen worden. In deze werkgroepen zitten organisaties en inwoners die op een bepaald thema meerwaarde willen creëren. Voorstellen vanuit de werkgroepen worden in een kerngroep besproken en beoordeeld, waarna het tot uitvoering kan komen. De werkgroepen kunnen desgewenst ook uitgebreid worden met enthousiaste inwoners en ideeën kunnen aangedragen worden bij de werkgroepen.

Vier thema's
Het Lokaal Sportakkoord bestaat uit drie thema’s die zijn ondergebracht bij verschillende werkgroepen, namelijk:
1. Inclusief sporten en bewegen.
2. Van jongs af vaardig in beweging en ouderbetrokkenheid.
3. Vitale sport- en beweegaanbieders/duurzame sportinfrastructuur.

Daarnaast is er een werkgroep vanuit het Lokaal Preventieakkoord dat zich bezig houdt met:
4. Overgewicht, roken, alcohol en middelengebruik.

Iedereen kan mee doen!
Het thema 'Inclusief sporten en bewegen' richt zich op inwoners waarvoor sporten/bewegen niet vanzelfsprekend is. Activiteiten die zijn opgezet, zijn bijvoorbeeld:

· Uniek Sporten Hopper (aanbieden van verschillende sport- en beweegactiviteiten bij lokale verenigingen en aanbieders voor mensen met een beperking, achterstand of andere kwetsbaarheid om zo kennis te kunnen maken met de verschillende mogelijkheden)

· Fietsmaatjes (samen met een vrijwillig maatje duo)fietsen voor mensen met een beperking, achterstand of andere kwetsbaarheid)

· Sportservice Uitleen (de mogelijkheid om tijdelijk een sporthulpmiddel te lenen om zo kennis te kunnen maken met verschillende sport- en beweegvormen)

· OldStars (laagdrempelige beweegactiviteiten voor ouderen bij sportaanbieders)

· Wandelen op recept (wekelijks, onder begeleiding, een wandeling maken in onze mooie gemeente)

 

Van jongs af vaardig in beweging
Het thema 'Van jongs af vaardig in beweging' richt zich op het vaardig maken van onze jeugd in bewegen. Activiteiten die zijn opgezet, zijn bijvoorbeeld:
· www.eemsdeltabeweegt.nl (een platform waar kinderen zich kunnen inschrijven voor verschillende soorten sportaanbod. Hierdoor kunnen ze kiezen voor een sport die bij hun talenten en interesse past)

· Kinderfietsroute (een avontuurlijke route met spelelement in onze gemeente, die door kinderen samen met volwassen begeleiders gefietst kan worden)
· Motorlabs (een beweegcircuit op basisscholen dat kinderen beter laat bewegen én leren)

 

Vitale sport- en beweegaanbieders
Het thema 'Vitale sport- en beweegaanbieder' richt zich op het aanwezig zijn van vitale sportaanbieders, die klaar zijn voor de toekomst. De sportvereniging is een centrale ontmoetingsplek en speelt een belangrijke rol in het sociale leven in Eemsdelta. Onze sportaccommodaties willen we duurzaam en daarmee toekomstbestendig maken.

De belangrijkste activiteit die is opgezet is:

· Verenigingsondersteuning (het ondersteunen van verenigingen op gebieden zoals
beleidsontwikkeling, vrijwilligers, leden werven en behoud, financiën en samenwerking. Hiervoor worden o.a. workshops, themabijeenkomsten en één op één ondersteuning georganiseerd)
 

Overgewicht, roken, alcohol en middelengebruik
Dit thema richt zich op gezondere inwoners en dan met name op het voorkomen van overgewicht en de ongezonde effecten van roken, alcohol en middelengebruik. Sportverenigingen hebben op dit gebied een belangrijke rol. Natuurlijk is sport en bewegen belangrijk bij het voorkomen van overgewicht, maar ook zeker een gezonde club is belangrijk. Denk hierbij aan een sportkantine met gezond aanbod, een verantwoord alcoholbeleid en een rookvrije omgeving op het hele sportpark.
 

Vervolg
Ook in 2023 zullen initiatieven en projecten door de verschillende werkgroepen verder uitgewerkt gaan worden. Enthousiaste inwoners, verenigingen en andere organisaties worden gevraagd om mee te denken!
 

Vragen, ideeën en suggesties
Mochten er vragen, ideeën, suggestie etc. zijn, dan kan contact worden opgenomen met de kartrekker van het Lokaal Sportakkoord en Preventieakkoord Eemsdelta; Jack Kamminga - j.kamminga@hvdsg.nl