Mijn Eemsdelta Beweegt 0

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Elk kind verdient het om mee te doen!

Veel kinderen zijn lid van een voetbal-, dans-, turn-, of muziekvereniging en trainen of volgen wekelijks lessen. Jammer genoeg geldt dit niet voor alle kinderen. Hoewel Nederland één van de rijkste landen in de wereld is, groeien in de gemeente Eemsdelta ruim 1.200 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een minimum inkomen. Dat zijn zo’n 3 á 4 kinderen per klas. Deze kinderen kunnen geen lid worden van een sport- of cultuurvereniging en staan letterlijk en figuurlijk aan de zijlijn.

Plezier
Coördinator Martina Haak-Snoek: "Wij vinden dat alle kinderen de kans moeten krijgen om te kunnen sporten of dans-, muziek- of theaterlessen te volgen. Meedoen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling en toekomstkansen van kinderen. Ze komen in contact met andere kinderen, krijgen meer zelfvertrouwen, ontwikkelen zich op fysiek, mentaal en sociaal vlak maar hebben bovenal plezier."

Intermediairs
Het Jeugdfonds werkt samen met tussenpersonen, zogenaamde intermediairs. Intermediairs zijn professionals die betrokken zijn bij de opvoeding, scholing of begeleiding van kinderen. Vaak zijn dit leerkrachten, buurtsportcoaches, medewerkers uit de jeugdzorg, sociaal wijkteam, schuldhulpverleners of Stichting Leergeld. Zij kennen de gezinssituatie, de wensen van de kinderen en kunnen een aanvraag bij ons indienen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen
Het Jeugdfonds geeft kansen aan kinderen/jongeren van 0 t/m 17 jaar uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een club. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds de contributie/lesgeld en een waardebon voor de benodigde sportkleding, attributen of een huurinstrument.

Meer informatie
Meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen, het doen van een aanvraag of intermediair worden? Ga naar www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen, bel 0681304503 of mail naar groningen@jeugdfondssportencultuur.nl.

​Huis voor de Sport kan helpen bij het doen van een aanvraag. Je kan hier voor terecht bij de vakdocent van gymnastiek, hun zijn intermediair voor het Jeugd Sport Fonds.