Mijn Eemsdelta Beweegt 0

Sportakkoord Eemsdelta op zoek naar nieuwe initiatieven

In april 2020 is het Sportakkoord Eemsdelta onder de noemer “Klaar voor de start” officieel opgeleverd. Een mooi sportief begin voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. In het Sportakkoord zijn ambities en doelen geformuleerd op verschillende pijlers. Benieuwd welke dit (ook alweer) zijn? Inmiddels zijn we een jaar verder en zijn de werkgroepen druk aan de slag om de papieren ambities en doelen uit te werken in concrete acties.
 
Ideeën?
De verschillende werkgroepen vinden het van belang dat er zoveel mogelijk aangesloten wordt bij behoeften vanuit de praktijk en de doelgroepen. Daarom zijn de werkgroepen op zoek naar ideeën voor activiteiten en projecten uit de praktijk die we (financieel) kunnen ondersteunen en die bijdragen aan de doelstellingen van de pijlers uit het sportakkoord.  
 
Een project/activiteit voldoet in ieder geval aan de volgende criteria:
• Het is een nieuw project/activiteit of is in ontwikkeling
• Het project/activiteit heeft een duurzaam karakter
• Bij het project/de activiteit zijn meerdere partijen betrokken 
• De doelstelling van het project sluit aan bij één van de pijlers van het Sportakkoord Eemsdelta
 
Inclusief Sporten en Bewegen 
We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Alle inwoners van gemeente Eemsdelta moeten kunnen sporten en bewegen op zijn/haar eigen niveau op een plek waar hij/zij zich thuis voelt. Met de benodigde en deskundige begeleiding zodat iedereen veilig en met plezier kan sporten en bewegen. We zetten de kracht van sport en bewegen in als middel om een positieve ontwikkeling bij mensen te stimuleren. 
 
Vitale sport- en beweegaanbieders 
De ambitie is om sterke en vitale sportaanbieders te hebben die klaar zijn voor de toekomst en daarmee ook een bijdrage kunnen blijven leveren aan de leefbaarheid in de gemeente Eemsdelta. Sterk en vitaal betekent voldoende en goed geschoold kader en bestuur en een plek kunnen zijn waar iedereen welkom is en zich thuis voelt. De sportvereniging is een centrale ontmoetingsplek en speelt een belangrijke rol in het sociale leven in Eemsdelta. Het aangeboden sport- en beweegaanbod is divers en passend bij de behoeften.
 
Duurzame sportinfrastructuur
We willen dat er in alle kernen en dorpen voldoende aanbod en mogelijkheden zijn en blijven voor iedereen om te sporten en bewegen. Mogelijkheden om te sporten en bewegen en een actieve verenigingsstructuur dragen bij aan de leefbaarheid van onze gemeente. We maken goed gebruik van de openbare ruimte en elkaars faciliteiten. De sportaccommodaties zijn duurzaam en toegerust voor de toekomst.
 
Van jongs af aan vaardig in beweging en ouderbetrokkenheid
Een structureel, breed, doorlopend beweegaanbod met goede begeleiding en voor alle kinderen in Eemdelta. Dat is de ambitie. Vanuit de context van school, want daar vind je álle kinderen. Daarin is samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, sportaanbieders en zorg zeer belangrijk. Zodat alle kinderen met plezier kunnen sporten en bewegen van jongs af aan.
 
Goed idee? Laat het ons weten!
Neem contact op met de kartrekker van de werkgroep waar jouw idee het best bij past. Vervolgens zullen jullie in gezamenlijkheid kijken hoe dit idee verder uitgewerkt kan worden.
Kartrekkers:
 
• Inclusief sporten en bewegen: Leah Schans 
• Vitale sport- en beweegaanbieders en duurzame sportinfrastructuur: Rudi Rondhuis,
• Van jongs af aan vaardig in bewegen en ouderbetrokkenheid: Mirjam Berghuis

Downloads