Mijn Eemsdelta Beweegt 0

De Vitale Club is er voor sportverenigingen

De Vitale Club is er voor sportverenigingen

Wij streven onder de noemer ‘De Vitale Club’ naar zoveel mogelijk vitale en open sportverenigingen. Vitaal, door in te zetten op organisatorisch en financieel sterke verenigingen. Open, door in te zetten op samenwerking met andere lokale organisaties en het vervullen van een maatschappelijke rol. Een vitale club, is een club die toekomstbestendig, energiek en wendbaar is.

Zes thema's maatwerk
Onze visie is dat een vereniging alleen toekomstbesteding is als zowel strategie, structuur en cultuur samenhangen en op de wensen van de leden en op de huidige tijd afgestemd zijn. We beginnen dan ook altijd met een intakegesprek om samen te bekijken hoe de vereniging er voor staat en wat de daadwerkelijke hulpvraag is. Wij ondersteunen verenigingen op onderstaande thema's met advies op maat én diverse producten en diensten. Maatwerk dus!

Bestuur en organisatie

Wat houdt het in om bestuurslid te zijn en hoe vul je dit het beste in? Hoe zet je een sterke organisatie neer, hoe vorm je beleid en strategie en op welke manier kun je dit het beste draaiend houden? Als bestuurslid heb je een fikse verantwoordelijkheid en er wordt nogal wat van je gevraagd. Wij ondersteunen jou graag bij het neerzetten van een vitale organisatie.

Vrijwilligers

Een tekort aan vrijwilligers is een bekend probleem. Hoe kun je zo efficiënt mogelijk nieuwe vrijwilligers werven én behouden? Hoe richt je een goed functiehuis in en hoe houd je met je vrijwilligers de kwaliteit van je aanbod hoog? En is professionalisering een optie? Wij zetten onze jarenlange ervaring graag in om samen met jou te zoeken naar juiste oplossingen.

Ledenwerving en behoud

Hoe kom je aan nieuwe leden? En nog belangrijker: hoe kun je ze behouden en binden aan je vereniging? Denk aan nieuwe wervingsmethoden, nieuwe doelgroepen, hoe je nieuwe leden welkom heet en zorgt dat ze zich thuis voelen. Wij ondersteunen je graag bij jullie plannen.

Financiën

Financieel beheer is een vak apart, en voor een sportvereniging des te meer. Hoe zorg je voor meer inkomsten, een goed sponsorbeleid, grip op de uitgaven, dagelijks beheer en een goed financieel toekomstplan? Onze experts denken graag met je mee.

Maatschappelijke rol

Sportverenigingen vervullen per definitie al een belangrijke maatschappelijke rol. Door in te zetten op een positief sportklimaat, inclusiviteit, energiebesparing, gezonde leden en van betekenis zijn voor je omgeving kan je dit versterken. Wij denken en werken graag samen met jullie aan de mogelijkheden. Hoe kun je hier als vereniging nog een extra impuls aan geven?

Verenigingen en personeel

Als sportvereniging kun je te maken krijgen met allerlei arbeid gerelateerde zaken. Denk aan loonadministratie, CAO, pensioen, ziekteverzuim of (vrijwilligers)vergoedingen. Ons Arbeidsloket ondersteunt en adviseert je hierbij. Wij de rompslomp, jullie de tijd.

Jack Kamminga

Jack Kamminga
Sportconsulent gemeente Eemsdelta

Inclusief sport en bewegen Vitale sportaanbieders

Erwin Bloeming

Erwin Bloeming
Verenigingsadviseur

Vitale sportaanbieders